Mobning på arbejdspladsen

Fem ud af seks huer i Børsen

Ugebrevet A4

Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger

”På et tidspunkt havde jeg det sådan, at når jeg gik ind ad døren, så følte jeg det som om jeg blev kvalt”. Mobning på arbejdspladsen indeholder den sidste nye forskning og giver læseren svar på alle relevante spørgsmål. Hvordan adskiller mobning sig fra konflikt? Hvordan opstår mobning – og hvis skyld er det?
Er der en sammenhæng mellem mobning i skolen og mobning på arbejdspladsen? Hvordan påvirker mobning de ramte og er der organisationer, som er særligt udsatte?

Forfatterne kæder mobning sammen med et dårligt psykisk arbejdsmiljø, en negativ virksomhedskultur
og uprofessionel ledelse. De beskriver hvordan mobning øger sygefraværet og mindsker virksomheders effektivitet og de viser mobningens konsekvenser for det danske arbejdsmarked og samfundsøkonomien. Forfatterne giver også svar på hvad man kan gøre, hvis man selv eller ens nærmeste er udsat for mobning på arbejdspladsen.

”Jeg var så heldig at få en depression. Alt gik i sort et års tid, og så kunne jeg slet ikke komme på arbejde mere.” I bogen samler forfatterne den nyeste teoretiske viden indenfor feltet, men de giver også praktiske redskaber til at gøre en forskel. Bogen henvender sig til virksomheds-ledere, erhvervspsykologer, faglige organisationer og tillidsvalgte, men også professionelle indenfor det sociale- og sundhedsfaglige område og det juridiske felt.

Det er en oplagt lærebog for studerende på universiteter og højere læreanstalter. Mobning på arbejdspladsen er skrevet af tre eksperter på området; Eva Gemzøe Mikkelsen, Kirsten Kullberg og Inger Lise Eriksen-Jensen. De har alle arbejdet med mobning og konflikter i mere end 10 år. Gennem årene har de rådgivet virksomheder, institutioner og enkeltpersoner i håndtering og forebyggelse af mobning.

Pressemateriale

Højreklik på linket og vælg "Gem destination som..."

Download foto af Eva Gemzøe Mikkelsen
(JPEG-format x,x MB)


Download foto af Kirsten Kullberg
(JPEG-format 1,34 MB)


Download foto af Inger Lise Eriksen-Jensen
(JPEG-format 1,21MB)

Download Mobning på arbejdspladsen bogomslag
(JPEG-format 1,21KB)

 

Forhandling af bogen

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen kan
købes hos Gyldendal Akademisk A/S, Munksgaard Danmark.

ISBN 978-87-774-9470-3

 

 

klysner.com